Om Michael Plogell

Utbildning
Jur kand Stockholms Universitet 1987
Advokat sedan 1993

Presentation
Jag har i nästan 30 år arbetat huvudsakligen med allmän affärsjuridik, teknikrelaterade frågor samt immaterialrätt – varumärken, patent, upphovsrätt m m – och marknadsrätt, där jag företrätt både svenska och utländska uppdragsgivare i allmän rådgivning, avtal och tvister. Jag har varit delägare på en av de större nationella advokatbyråerna sedan 1997 och har arbetat även med konkurser i över 25 år. Jag bestämde mig 2015 för att öppna min egen praktik. Jag blev politiker på heltid 2019 och bestämde mig då för att träda ut ur advokatsamfundet.

Till följd av politiska åtaganden bedriver jag inte någon juridisk verksamhet till dess annat anvisas.

Språk
Svenska, engelska