Om Michael Plogell

Utbildning
Jur kand Stockholms Universitet 1987
Advokat sedan 1993

Presentation
Jag har i nästan 30 år arbetat huvudsakligen med allmän affärsjuridik, teknikrelaterade frågor samt immaterialrätt – varumärken, patent, upphovsrätt m m – och marknadsrätt, där jag företrätt både svenska och utländska uppdragsgivare i allmän rådgivning, avtal och tvister. Jag har varit delägare på en av de större nationella advokatbyråerna sedan 1997 och har arbetat även med konkurser i över 25 år. Jag bestämde mig 2015 för att öppna min egen praktik.

Språk
Svenska, engelska